... وب سایت شرکت نصب سمن اراک ... امید واریم مطالب سایت مورد استفاده شما بازدید کننده گرامی قرار گیرد...... وب سایت شرکت نصب سمن اراک ... امید واریم مطالب سایت مورد استفاده شما بازدید کننده گرامی قرار گیرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت نصب سمن اراک در سال 1368با انگیزه طراحی،ساخت و نصب اسکلت وسازه های فلزی تاسیس گردیدوبا بهره گیری از همکاری گروهی و تجهیزات کارگاهی حیطه فعالیت خود رادراجرای پروﮊه های صنعتی از مطالعات امکان پذیری تاتحویل قطعی محصول گسترش داد وبا اجرای موفق پروﮊه های مورد قرار به عنوان یکی از نمایندگان قدرتمند مجری پروﮊه های صنعتی مورد توجه شرکت ملی پتروشیمی شرکت ملی نفت توانیر وشرکت ها وموسسات مطرح صنعتی قرارگرفته وموفق گردید بخش قابل توجهی ازتجهیزات صنایع پتروشیمی-تجهیزات صنایع نفت-کارخانجات سیمان-تجهیزات نیرو گاهی-تجهیزات صنایع فولاد ودیگر تجهیزات پروﮊه ای را به انجام برساند که بخشی از پروه های شرکت در قسمت پروه های انجام شده قابل مشاهده است.

 

 

 

 
 
 
 
 

کلیه حقوق مادی معنوی این سایت دراختیار شرکت نصب سمن اراک می باشد

All Right Reserved For Arak Nasb Saman Company